Hello! We're currently in Beta, please take a look around, we hope you like it! Contact Us
Open
X

PastÍs De Merenga I Crema De Llimona

“Suposem que dins de cada llibre hi hagués un altre llibre, i dins de cada lletra de cada pàgina un altre volum desplegant-se contínuament. Però aquests volums no ocupen cap espai en l'escriptori. Suposem que el coneixement pogués reduir-se a la quintaesència, mantenir-se dins d'un quadre, un signe, conservat en un lloc que no és cap lloc. Suposem que el ...
read more


Click on Tags for more ideas:Related Noms!